Hallsnäs Herrgård

Hallsnäs är beläget i dem sydligaste delarna av Jönköpings Län, ca 30 minuter norr om Växjö. Här bedrivs ett modernt jord- och skogsbruk samt förvaltning av hyresbostäder, jakt och fiske.

 

Historia

Den tidigast kända ägaren till Hallsnäs är Per Åkesson till Villköl (1549-1571) enligt jordeboken. År 1579 bebos Hallsnäs av Måns Stocke vars ättlingar brukade gården ända fram till mitten av på 1700-talet då den inköptes av kaptenen vid artilleriet, sedemera översten Hans Nerman Ehrenstråhle (1727-1790) och Maria Elisabeth Uggla (1730-1805).

 

Makarnas dotter Helena Maria Ehrenstråhle gifte sig den 7 juli 1791 på Hallsnäs med protokollsekreteraren Jonas Carl Linnerhielm (1758-1829). Linnerhielm blev år 1800 ledamot av konstakademien och är bland annat uppmärksammad för sina illustrerade Reseskildringar i tre volymer (1797, 1806 och 1816) ”Bref under resor i Sverige”.

 

Hallsnäs mangårdsbyggnad uppfördes 1767 av Hans Ehrenstråhle och är knuttimrad i två våningar, klädd med grågrön locklistpanel med grå omfattningar, där knutarna är utformade som postament. Taket är brutet och täckt med rött enkupigt tegel. Interiörer med gyllenlädertapeter från 1700-talet finns bevarade, samt öppna spisar, vapensköldar, målade tak och målningar på väv. Bland andra byggnader på gården finns en rättarebostad, drängstuga, mejeri, och vid vägen mot Dragsnäs en röd kvarnbyggnad i timmer med Svarta fönsterluckor.

 

Släkten Ehrenstråhles gravkor från 1767 finns på Bäckaby gamla kyrkogård och deras begravningsepitafium hänger numera i Bäckaby nya kyrka uppförd 1899.

 

På ön Sundkullen strax nordost om Hallsnäs finns en upphöjning efter en medeltida borg.